PR & Marketing hiện đại – Được tài trợ 50% kinh phí

PR & Marketing hiện đại - Được tài trợ 50% kinh phí

PR & Marketing hiện đại - Được tài trợ 50% kinh phí

(Chương trình được hỗ trợ 50% kinh phí từ ngân sách nhà nước)

♦ Khai giảng : Ngày 19 / 03 / 2012

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

– Lãnh đạo doanh nghiệp, những người đang làm phòng tiếp thị, trưởng bộ phận marketing,thương hiệu, nhãn hiệu, những người đang mong muốn được trang bị những kiến thức vã kỹ năng về marketing và quản trị marketing.
Tiếp tục đọc

KHÓA HỌC NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ

http://phanmemketoanhay.wordpress.com/2011/08/31/nang-cao-nang-luc-quan-ly/Trong mỗi doanh nghiệp, đội ngũ quản lý luôn giữ vai trò vô cùng quan trọng trong việc lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của bộ phận/ đơn vị. Cán bộ quản lý là người chịu trách nhiệm phân công công việc và giám sát nhân viên cấp dưới để đảm bảo và hoàn thành nhiệm vụ được giao, là đầu mối tham mưu cho ban lãnh đạo về lĩnh vực được phân công.

♦ Thời lượng : 8 buổi tối new

♦ Khai giảng : Ngày 26 / 09 / 2011

♦ Thời gian : từ 18h00 đến 21h00

Các buổi tối từ ngày 26/09 đến ngày 05/10 (nghỉ thứ 7 và chủ nhật)

Tiếp tục đọc