Doanh nghiệp siêu nhỏ phải có phương án sử dụng hóa đơn trước 31/10/2011

https://hotrokekhai.wordpress.com/2011/09/06/doanh-nghiep-s…uoc-31-10-2011/Ngày 29/7/2011, Tổng cục thuế đã ký công văn số 2606/TCT-CS V/v tiếp tục đẩy mạnh triển khai Nghị định số 51/2010/NĐ-CP về hoá đơn, gửi cho Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, Tổng cục Thuế giao chỉ tiêu đến trước ngày 31/10/2011 100% số lượng doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp ở địa bàn khó khăn và đặc biệt khó khăn có hoá đơn đặt in hoặc ký được hợp đồng đặt in hoá đơn hoặc có phương án sử dụng hoá đơn tự in.

Tiếp tục đọc