Bao Đại Nhân Return

Sau khi xử án xong Bàng Dực, Bao Đại nhân sau mấy tháng rời xa quan trường nay trở về quyết tâm thực hiện dự án mới của mình. Vậy dự án mới của Bao Thanh Thiên là j mời các bạn xem clip sau!   Nếu chưa xem Bao Đại nhân xử án Tôn Ngộ Không thì cạn cần xem clip này trước khi xem clíp dưới.